POZIV MEDIJIMA ZA AKREDITOVANJE ZA MUSIC WEEK FESTIVAL

Drage kolege,

Pozivamo vas da se akreditujete za Belgrade Music Week festival koji će biti održan od 23. do 25. avgusta na Ušću.

Postoje dve vrste akreditacija: PRESS - za novinare i FOTO - za snimatelje i fotoreportere. Obe akreditacije omogućavaju boravak u Press centru, a foto akreditacija, fotografisanje odnosno snimanje izvođača iz foto pita tokom izvođenja prve tri pesme.

Organizator zadržava pravo zabrane snimanja i fotografisanja pojedinih nastupa, na zahtev izvođača.

Prijave za akreditovanje se mogu slati do 19. avgusta u 16h na adresu irena.jerkovic@sky-corporation.rs sa naslovom: AKREDITACIJA 2019 MW

Za nepotpune zahteve ili one koji su poslati nakon navedenog roka, ne garantujemo odobrenje akreditacije.

Odgovor na zahtev stići će na mail sa koga je zahtev poslat, a ne na posebne mailove članova ekipe.

Akreditacije se preuzmaju isključivo na konferenciji za medije koja će biti održana 21. avgusta, a akreditovane ekipe će o mestu održavanja biti blagovremeno obaveštene putem email-a.

Medijska kuća može poslati zahtev za sledeći broj akreditacija po danu:
- TV stanice - 3 akreditacije (novinar, snimatelj, tehničko lice)
- Štampani mediji - 2 akreditacije (novinar, fotoreporter)
- Radio stanice - 1 akreditacija (novinar)
- Online mediji - 2 akreditacije (novinar, fotoreporter)

Prijava mora da sadrži sledeće podatke:
- Naziv medija
- Ime i prezime, mail i telefon novinara
- Ime i prezime snimatelja/fotografa (i tehničkog lica ako je u pitanju TV)
- Naznaku koja ekipa dolazi kog dana festivala (ukoliko dolaze različite ekipe različitim danima)



    Cloud Festivals
    © 2019 SKY CORPORATION
    Sva prava zadržana.